Menighedsråd

Menighedsrådet har ansvaret for Strandby Metodistkirkes virksomhed. Der afholdes ca. 6 menighedsrådsmøder om året.

Hvert år afholdes menighedens pastoratskonference, som er den besluttende generalforsamling for menigheden. Ved pastoratskonferencen fremlægges rapporter om kirkens aktiviteter og målsætning samt regnskab og budgetter.

Referater fra menighedsrådsmøder:

referat fra menighedsrådsmøde oktober 18.

Referat menighedsrådsmøde 23.08.2018