Strandby Metodistkirkes historie


Den gamle kirke på Havnevej.

Året 1928 blev i  høj grad skelsættende for Metodistkirkens medlemmer og venner,
som var bosiddende nord for Frederikshavn. Indtil dette år var hele denne del af Vendsyssel en del af menigheden i Frederikshavn. Men ved årskonferencen i 1928
blev  beslutningen taget om at Strandby Metodistmenighed blev selvstændig, og fik sit første menighedsråd.
Menigheden i Strandby voksede efterhånden til en af de største metodistmenigheder i Danmark, med et stort ungdoms og spejder arbejde, og
pladsforholdene blev efterhånden for lille i den gamle kirke.
D.20.august 1960 blev grundstenen til  den kirke vi kender i dag lagt.
Der blev sagt og skrevet meget om denne kirke, som helt brød med traditionel
kirkebyggeri på daværende tidspunkt.
Indvielsen af den nye kirke fandt sted ved stor højtidelighed palmesøndag d.26.marts 1961.
I 1976 lavede man yderligere en tilbygning med faciliteter til menighedens ungdoms og spejderarbejde.
Menigheden er i dag den største metodist menighed i Danmark, D.1. august 2005
startede endnu en om / tilbygning af kirken denne blev indviet d.28.maj 2006.